deezlepower productions
เมนูหลัก

ระบบจัดการ
· หน้าหลัก
· สถิติเยี่ยมชม
· สำหรับผู้ดูแล

เกี่ยวกับโรงเรียน
· ข้อมูลโรงเรียน
· โครงสร้างการบริหารงาน
· บุคลากร
· ติดต่อโรงเรียน
· "ทำไม ? โรงเรียนเทศบาล ๔ ต้องวงเล็บบ้านเชียงราย"
· ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
· MRTG Internet โรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
· โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
· โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
· โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
· โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
· โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
· เทศบาลนครลำปาง
· กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· คุรุสภา
· กระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
· ครูขนิษฐา ลังกากาศ
· ครูวลัยรัตน์ พุแพง ข่าวสาร: ข่าวเด่น ประเด็นร้อนข่าวการศึกษา ข่าวเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข่าวทั่วไป


 ข่าวสาร: พิธีปฐมนิเทศ มอบตัวเป็นศิษย์
วันจันทร์ 24 พฤศจิกายน 2014 - 08:51 AM - 2084 คนอ่าน

ข่าวสาร


      เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศิจกายน ๒๕๕๗ สาระเพิ่มเติม วิชามนุษยศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๓๕๑ คน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ โดยความร่วมมือจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ นำโดย อาจารย์ไรวินทร์ สังข์ทอง ผู้ดูแลสาขา ๒๒ วัดเชตะวัน จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะอาจาริยสา และครูพี่เลี้ยง ทำพิธีปฐมนิเทศ รับมอบตัวเป็นศิษย์ ซึ่งคุณครูสุริพร หลวงใหญ่ ครูสมาธิรุ่นที่ ๑๙ อาจาริยสา รุ่นที่ ๕ เป็นผู้รับผิดชอบสาระเพิ่มเติมในวิชานี้ ได้นำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ ของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังศ์ สิรินธโร) ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันจิตตานุภาพ สู่การปฏิบัติจริงสำหรับนักเรียน

หมายเหตุ: ดูภาพกิจกรรมคลิก "อ่านต่อไป"

อ่านต่อไป (132 ตัวพิมพ์) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

 ข่าวสาร: ส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๗
วันจันทร์ 17 พฤศจิกายน 2014 - 10:48 AM - 1506 คนอ่าน

ข่าวสาร


      ผอ.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร กล่าวให้โอวาท พร้อมกับคณะครูและนักเรียน ส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เป็นตัวแทนเทศบาลนครลำปางเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “เชียงใหม่เกมส์ ๒๐๑๔” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่

หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

 ข่าวสาร: รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นอันดับที่ ๑ โครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
วันจันทร์ 17 พฤศจิกายน 2014 - 10:22 AM - 2102 คนอ่าน

ข่าวสาร


      ผอ.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร รองสุทารัตน์ ยี่แก้ว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีผลงานการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นอันดับที่ ๑ ของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง ในงานสัมมนา “พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๓” ระดับภาคเหนือ วันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับมอบจาก นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี

      ตัวแทนนักเรียนได้แก่ นางสาวบุรินธรณ์ ปิงชัย นาวสาวกัลยาวดี แสดงคุณ เด็กหญิงศิริวรรณ เกิดจันทึก เด็กหญิงพิมลดา ปัญญาทอน คุณครูที่ปรึกษาชมรม ได้แก่ คุณครูกิตติพงษ์ พงค์ยะ

หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

 ข่าวสาร: โรงเรียนร่วมขบวนแห่ล่องสะเปาจาวละกอนประจำปี 2557
วันจันทร์ 17 พฤศจิกายน 2014 - 09:29 AM - 2221 คนอ่าน

ข่าวสาร


      โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ได้รับมอบหมายให้วางแผนและดำเนินการรูปขบวนแห่ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2557 ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว ขบวนในปีนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกคน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ถึงแม้จะมีอุปสรรคในสภาวะอากาศ ที่มีฝนตกตลอดเส้นทางการเดินแต่ทุกคนต่างเสียสละ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ทำให้ขบวนของเทศบาลนครลำปางยังคงสวยสดงดงามน่าชื่นชมเช่นเคย

หมายเหตุ: ดูภาพกิจกรรมคลิก "อ่านต่อไป"

อ่านต่อไป (131 ตัวพิมพ์) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

 ข่าวสาร: วันสะท้อนการเรียนรู้อย่างมีความสุข
วันอังคาร 14 ตุลาคม 2014 - 02:05 PM - 2265 คนอ่าน

ข่าวสาร


      วันที่ 12 ตุลาคม 2557 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) นำโดยผู้อำนวยการ นางสาวณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันจัดงาน “วันสะท้อนการเรียนรู้อย่างมีความสุข” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดภาคเรียนที่ผ่านมาและแสดงศักยภาพของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างหลากหลาย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

สรุปผลการแข่งขันต่างๆ

หมายเหตุ: ดูภาพกิจกรรมคลิก "อ่านต่อไป"

อ่านต่อไป (132 ตัวพิมพ์) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ผู้อำนวยการ

นางสาวณพัภรชญาธ์
สุวรรณเนตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี, 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก. เข้าใช้โปรแกรม.

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่


Copyright ? 2012. All Rights Reserved Tesaban 4 School. webmaster: s_jitngam@hotmail.com